PRIORYTET 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

DziałanieZakończone naboryAktualne nabory
Działanie 2.1 Innowacje w akwakulturze

2017-07-11 do 2017-07-31

2020-10-15 do 2020-10-29

Działanie 2.2 Usługi doradcze dla gospodarstw akwakultury

2018-10-30 do 2018-11-13

2018-10-30 do 2018-11-13

2018-10-30 do 2018-11-13

2020-03-24 do 2020-04-22

 

 

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

(poddziałanie 2.3.1 "Inwestycje produkcyjne",

o których mowa w art 48 ust. 1 lit. a-d).

 

2017-05-11 do  2017-06-08

2017-08-21 do  2017-09-05

2017-08-23 do 2017-09-18

2017-09-15 do 2017-10-13 

2019-01-21 do 2019-02-04

2019-02-12 do 2019-02-25

2021-04-12 do 2021-04-26

 

 

 

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

(poddziałanie 2.3.2 "Podnoszenie efektywności energetycznej")

2018-07-16 do 2018-08-03

2019-06-3 do 2019-06-24

2020-02-24 do 2020-03-12

2021-04-12 do 2021-04-26

 

 

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

(poddziałanie 2.3.3 "Ochrona środowiska")

2017-09-29 do 2017-10-27

 2018-07-13 do 2018-08-03

2020-03-16 do 2020-04-14

 

 

Działanie 2.4 Wsparcie nowych hodowców
Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

2018-02-13 do 2018-02-28

2020-04-14 do 2020-05-13

2020-10-23 do 2020-11-06

 

Działanie 2.6 Szkolenia w akwakulturze

2017-07-11 do 2017-07-31

2019-06-26 do 2019-07-24

Działanie 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego

2020-10-02 do 2020-10-08

2020-11-04 do 2020-11-10