Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

DziałanieZakończone naboryAktualne nabory
Działanie 1.1 Środki ochrony oraz współpraca regionalna 2018-03-06 do 2018-03-20       
Działanie 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko 2018-05-04 do 2018-06-01
Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

2017-06-09 do 2017-06-23

2019-03-21 do 2019-04-04

 

Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej

2017-03-15 do 2017-03-31

2018-09-17 do 2018-10-16

2019-02-11 do 2019-02-28

2019-10-16 do 2019-10-31

 

 

2019-12-05 do 2019-12-31

 

Działanie 1.5 Porty i przystanie - Wyładunek i wykorzystanie całości połowów

2017-03-20 do 2017-04-14

2018-01-22 do 2018-02-06

2019-11-28 do 2019-11-23

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

2016-10-10 do 2016-10-24

2016-11-14 do 2016-12-09

2017-06-05 do 2017-06-20

2017-06-20 do 2017-07-14

2017-11-24 do 2017-12-08

2017-11-24 do 2017-12-08

Działanie 1.7 Systemy przyznawania uprawnień do połowów2018-09-28 do 2018-10-12
Działanie 1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów2017-03-15 do 2017-03-28

2019-02-08 do 2019-02-28

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

2017-11-14 do 2017-12-08

2019-01-21 do 2019-02-04

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

 2016-10-28 do 2016-11-14

2017-04-28 do 2017-05-24

2018-02-06 do 2018-02-28

2018-12-14 do 2018-12-31

2019-06-10 do 2019-06-28

2019-09-16 do 2019-09-30

 

 

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów

2017-12-04 do 2017-12-22

2019-04-01 do 2019-04-26

Działanie 1.12 Porty i przystanie - Infrastruktura i budowa przystani 2017-04-18 do 2017-05-10

2019-09-17 do 2019-09-30

2019-09-17 do 2019-09-30

 

Działanie 1.13 Innowacje naukowe lub techniczne

2017-06-09 do 2017-06-23

2019-02-08 do 2019-02-28

 


Działanie 1.14 Efektywność energetyczna i łagodzenie zmiany klimatu

 


Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny

2018-09-10 do 2018-09-24

2018-09-10 do 2018-09-24

2019-05-23 do 2019-06-10