Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

DziałanieZakończone naboryAktualne nabory

Działanie 1.1 Środki ochrony

oraz współpraca regionalna

2018-03-06 do 2018-03-20       

Działanie 1.2 Zmniejszanie

oddziaływania na środowisko

2018-05-04 do 2018-06-01

2020-12-15 do 2020-12-31

Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną

żywych zasobów morza

2017-06-09 do 2017-06-23

2019-03-21 do 2019-04-04

2021-03-04 do 2021-03-17

 

Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa

różnorodności biologicznej

2017-03-15 do 2017-03-31

2018-09-17 do 2018-10-16

2019-02-11 do 2019-02-28

2019-10-16 do 2019-10-31

2019-12-05 do 2019-12-31

2020-02-12 do 2020-02-28

2020-03-09 do 2020-03-26

2020-03-27 do 2020-04-24 

2021-03-15 do 2021-03-29

 

 

 

 

 

 

Działanie 1.5 Porty i przystanie - Wyładunek

i wykorzystanie całości połowów

2017-03-20 do 2017-04-14

2018-01-22 do 2018-02-06

2019-11-28 do 2019-11-23

 

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie

działalności połowowej

2016-10-10 do 2016-10-24

2016-11-14 do 2016-12-09

2017-06-05 do 2017-06-20

2017-06-20 do 2017-07-14

2017-11-24 do 2017-12-08

2017-11-24 do 2017-12-08

Działanie 1.7 Systemy przyznawania

uprawnień do połowów

2018-09-28 do 2018-10-12

2020-02-03 do 2020-02-24

2020-02-25 do 2020-03-10

 

 

Działanie 1.8 Różnicowanie działalności

i nowe formy dochodów

2017-03-15 do 2017-03-28

2019-02-08 do 2019-02-28

2020-04-14 do 2020-05-13

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

2017-11-14 do 2017-12-08

2019-01-21 do 2019-02-04

2020-08-17 do 2020-09-15

 

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie

działalności połowowej

2016-10-28 do 2016-11-14

2017-04-28 do 2017-05-24

2018-02-06 do 2018-02-28

2018-12-14 do 2018-12-31

2019-06-10 do 2019-06-28

2019-09-16 do 2019-09-30

2020-07-24 do 2020-07-30

2020-10-01 do 2020-10-07

 

 

 

 

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość

produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów

2017-12-04 do 2017-12-22

2019-04-01 do 2019-04-26

2020-03-09 do 2020-04-07

2021-04-06 do 2021-04-20

 

 

Działanie 1.12 Porty i przystanie - Infrastruktura

i budowa przystani

2017-04-18 do 2017-05-10

2019-09-17 do 2019-09-30

2019-09-17 do 2019-09-30

2021-03-04 do 2021-03-17

 

Działanie 1.13 Innowacje naukowe

lub techniczne

2017-06-09 do 2017-06-23

2019-02-08 do 2019-02-28

2020-03-23 do 2020-04-23

2021-03-04 do 2021-03-17

 

Działanie 1.15 Efektywność energetyczna

i łagodzenie skutków zmiany klimatu -

inwestycje na statkach rybackich   

 

2020-09-01 do 2020-09-30

 

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego,

tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny

2018-09-10 do 2018-09-24

2018-09-10 do 2018-09-24

2019-05-23 do 2019-06-10

2020-03-02 do 2020-03-31

2021-03-15 do 2021-03-29