Komunikaty Prezesa ARiMR w ramach naborów z PO RYBY 2014-2020

Zwiększenie limitu środków w naborze przeprowadzonym w 2021 roku w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" (nabór ogłoszony w dniu 27.05.2021 r.)

Zwiększenie limitu środków w naborze przeprowadzonym w 2021 roku w ramach działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" (nabór ogłoszony w dniu 29.03.2021 r.)

Zwiększenie limitu środków w naborze przeprowadzonym w 2020 roku w ramach działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej"

Zwiększenie limitu środków w naborze przeprowadzonym w 2020 roku w ramach działania 1.2 "Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków"

Zwiększenie limitu środków w naborze przeprowadzonym w 2020 roku w ramach działania 1.13 "Innowacje"

Zwiększenie limitu środków w naborze przeprowadzonym w 2020 roku w ramach działania 5.3 (art. 68 ust. 1 lit. g rozp. PE i Rady (UE) nr 508/2014) "Środki dotyczące obrotu"

Zwiększenie limitu środków w naborze przeprowadzonym w 2020 roku w ramach działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów"

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej"     

Zwiększenie limitu środków w naborze przeprowadzonym od 04 maja 2018 r. do 01 czerwca 2018 r.  w ramach działania 1.2 "Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków"

Zwiększenie limitu środków w naborze przeprowadzonym od 10 września 2018 r. do 24 września 2018 r.  w ramach działania 1.16 "Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych", nie dotyczących zakresu rybactwa śródlądowego

Limit środków na przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym od 18 kwietnia do 28 maja 2018 r. w ramach działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski" zwiększony     

Więcej pieniędzy na obsługę wniosków o pomoc złożonych od 6 do 28 lutego 2018 r. w ramach działania "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej"     

Zwiększenie limitu środków w naborze przeprowadzonym od 14 listopada do 8 grudnia 2017 r. w ramach działania 1.9 "Zdrowie i bezpieczeństwo" - komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa