Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołowstwa i akwakultury

 

VI. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 23.06.2021 - 07.07.2021,
z kwotą dla naboru wynoszącą 40 031 913,08 zł

 

V. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 01.12.2020 - 07.12.2020,
z kwotą dla naboru wynoszącą 15 000 000 zł  - lista do pobrania
(data publikacji 21 grudnia 2020 r.)

 

 

IV. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 01.09.2020 - 07.09.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 80 000 000 zł  - lista do pobrania

(data publikacji 22 września 2020 r.)

 

 

III. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 31.07.2020 - 6.08.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 100 000 000 zł  - lista do pobrania

(data publikacji 21 sierpnia 2020 r.)

 

 

II. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 19.11.2018 - 18.12.2018,

z kwotą dla naboru wynoszącą 102 270 125 zł  - lista do pobrania

(data publikacji 17 stycznia 2019 r.)

 

 

I. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 12.05.2017 - 09.06.2017,

z kwotą dla naboru wynoszącą 157 106 760 zł - lista do pobrania

(data publikacji 14 lipca 2017 r.)