Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

 

Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

 

Działanie 5.2 Dopłaty do składowania

 

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu - I nabór w dniach 30 grudnia 2016 r. - 13 stycznia 2017 r.

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu - III nabór w dniach 27 grudnia 2017 r. - 10 stycznia 2018 

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu - IV nabór w dniach 9-23 lutego 2018 r.

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu - V nabór w dniach 18 kwietnia - 4 maja 2018 r.

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu - VI nabór w dniach 30 kwietnia - 14 maja 2018 r.

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu - VII nabór w dniach 29 czerwca - 13 lipca 2018 r.

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu - VIII nabór w dniach 29 czerwca - 13 lipca 2018 r.

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu - IX nabór w dniach 17 lipca - 31 lipca 2019 r.

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu, art. 68 ust. 1 lit. b - X nabór w dniach 25 lutego - 10 marca 2020 r.

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu, art. 68 ust. 1 lit. g - XI nabór w dniach 11 marca 2020 r. - 9 kwietnia 2020 r.

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu, art. 68 ust. 1 lit. c tiret iv - XII nabór w dniach 27 marca 2020 r. - 15 kwietnia 2020 r.

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu, art. 68 ust. 1 lit. b - XIII nabór w dniach 11 czerwca 2021 r. - 25 czerwca 2021 r.

 

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury