Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów

II. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru  26.06.2019-24.07.2019 r., z kwotą dla naboru wynosząca 4 646 646,91 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 8 sierpnia 2019 r.) 

2. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru  26.06.2019-24.07.2019 r., z kwotą dla naboru wynosząca 4 646 646,91 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 3 grudnia 2019 r.) 

 

I. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r. , z kwotą dla naboru wynosząca 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie)

lista do pobrania (data publikacji 21 sierpnia 2017 r.)

2. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 1 grudnia 2017 r.)

3. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 12 grudnia 2017 r.)

4. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 7 marca 2018 r.)

5. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 21 maja 2018 r.)

6. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 19 września 2018 r.)

7. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 24 października 2018 r.)

8. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  11.07.2017-31.07.2017 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 4 300 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 30 października 2018 r.)