Działanie 2.5 Akwakultura świadczącą usługi środowiskowe

 

II. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 23.10.2020 - 6.11.2020 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 3 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) -  lista do pobrania (data publikacji 23 listopada 2020 r.).

 

I. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 13.02.2018 - 28.02.2018 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 213 196 417,57 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) -  lista do pobrania (data publikacji 22 marca 2018 r.).

2. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  13.02.2018 -  28.02.2018 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 213 196 417,57 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 28 czerwca 2018 r.)

3. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  13.02.2018 - 28.02.2018 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 213 196 417,57 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 29 czerwca 2018 r.)

4. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  13.02.2018 - 28.02.2018 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 213 196 417,57 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 11 lipca 2018 r.)

5. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  13.02.2018 -  28.02.2018 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 213 196 417,57 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 26 lipca 2018 r.)

6. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  13.02.2018 - 28.02.2018 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 213 196 417,57 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 22 sierpnia 2018 r.)

7. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  13.02.2018 - 28.02.2018 r., z kwotą dla naboru wynoszącą 213 196 417,57 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 3 września 2018 r.)