Poddziałanie 2.3.2 Zwiększanie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii

4. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 12.04.2021 r. - 26.04.2021 r.

z kwotą dla naboru wynoszącą 6 450 857,87 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 14 maja 2021 r.)

 

3. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 24.02.2020 r. - 12.03.2020 r.

z kwotą dla naboru wynoszącą 75 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 7 kwietnia 2020 r.)

 

2. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 3.06.2019 r. - 24.06.2019 r.

z kwotą dla naboru wynoszącą 30 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 25 lipca 2019 r.)

 

1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru  w dniach 13.07.2018 r. - 03.08.2018 r.

z kwotą dla naboru wynoszącą 15 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania (data publikacji 27 sierpnia 2018 r.)