Poddziałanie 2.3.1 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/2014

Grupa operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit.a rozporządzenia nr 508/2014 

- nabór przeprowadzony w dniach 15.09.2017 - 13.10.2017 r.

- nabór przeprowadzony w dniach 21.01.2019 - 4.02.2019 r.

 

 

Grupa operacji modernizacyjnych  w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit.  c i d rozporządzenia nr 508/2014

- nabór przeprowadzony w dniach 21.08.2017 - 05.09.2017 r.

- nabór przeprowadzony w dniach 12.02.2019 - 25.02.2019 r.

- nabór przeprowadzony w dniach 12.04.2021 - 26.04.2021 r.

 

 

Grupa operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014

- nabór przeprowadzony w dniach 11.05.2017 - 08.06.2017 r.

- nabór przeprowadzony w dniach 23.08.2017 - 18.09.2017 r.