Działanie 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru w dniach 24.03.2020 - 22.04.2020 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 9 500 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru w dniach 30.10.2018 - 13.11.2018 r.,

- art. 49 ust.1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014

z kwotą dla naboru wynoszącą 12 343 042,90 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania

 

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru w dniach 30.10.2018 - 13.11.2018 r.,

- wsparcie dla wniosków powyżej 4 tys. euro

z kwotą dla naboru wynoszącą 4 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania

 

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru w dniach 30.10.2018 - 13.11.2018 r.,

- wsparcie dla wniosków poniżej 4 tys. euro

z kwotą dla naboru wynoszącą 2 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania