Działanie 2.1 Innowacje

II. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru wniosków  w dniach 15.10.2020 r. - 29.10.2020 r. z kwotą naboru wynoszącą 18 000 000 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) według stanu na dzień 25 marca 2021 r. - lista do pobrania

 

 

I. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru wniosków  w dniach 11.07.2017- 31.07.2017 r. z kwotą naboru wynoszącą 85 135 565 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) - lista do pobrania

 

2. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru wniosków  w dniach 11.07.2017 r. - 31.07.2017 r. z kwotą naboru wynoszącą 85 135 565 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) według stanu na dzień 07 lutego 2019 r.lista do pobrania

 

3. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru wniosków  w dniach 11.07.2017 r. - 31.07.2017 r. z kwotą naboru wynoszącą 85 135 565 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) według stanu na dzień 25 luty 2019 r.lista do pobrania

 

4. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru wniosków  w dniach 11.07.2017 r. - 31.07.2017 r. z kwotą naboru wynoszącą 85 135 565 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) według stanu na dzień 27 września 2019 r.lista do pobrania

 

5. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla  naboru wniosków  w dniach 11.07.2017 r. - 31.07.2017 r. z kwotą naboru wynoszącą 85 135 565 zł (na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie) według stanu na dzień 29 stycznia 2020 r.lista do pobrania