Działanie 1.9 Zdrowie bezpieczeństwo

III. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 17.08.2020 - 15.09.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 9 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 2 października 2020 r.)

2. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 17.08.2020 - 15.09.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 9 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 10 marca 2021 r.)

3. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 17.08.2020 - 15.09.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 9 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 16 kwietnia 2021 r.)

4. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 17.08.2020 - 15.09.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 9 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 8 czerwca 2021 r.)

 

II. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 21.01.2019 - 4.02.2019,

z kwotą dla naboru wynoszącą 14 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 1 marca 2019 r.)

 

 

I. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.11.2017 - 8.12.2017,

z kwotą dla naboru wynoszącą 20 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 4 stycznia 2018 r.)

2. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.11.2017 - 8.12.2017, z kwotą dla naboru wynoszącą 20 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 31 stycznia 2018 r.)

3. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.11.2017 - 8.12.2017, z kwotą dla naboru wynoszącą 20 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 4 czerwca 2018 r.)

4. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  14.11.2017 - 08.12.2017 r., według stanu na dzień 12 czerwca 2018 r. (nastąpiła zmiana kwoty naboru z 20 000 000 zł do 26 000 000 zł) lista do pobrania

5. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru  14.11.2017 - 08.12.2017 r., według stanu na dzień 4 lipca  lista do pobrania