Działanie 1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów

III. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.04.2020 - 13.05.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 25 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 8 lipca 2020 r.)

2. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.04.2020 - 13.05.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 25 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 9 lipca 2020 r.)

3. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.04.2020 - 13.05.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 25 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 24 sierpnia 2020 r.)

4. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.04.2020 - 13.05.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 25 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 5 stycznia 2021 r.)

5. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.04.2020 - 13.05.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 25 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 1 lutego 2021 r.)

6. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.04.2020 - 13.05.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 25 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 17 lutego 2021 r.)

7. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.04.2020 - 13.05.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 25 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 9 marca 2021 r.)

8. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.04.2020 - 13.05.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 25 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 25 marca 2021 r.)

9. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 14.04.2020 - 13.05.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 25 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 9 kwietnia 2021 r.)

 

II. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 8.02.2019 - 28.02.2019,

z kwotą dla naboru wynoszącą 31 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 19 marca 2019 r.)

2. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 8.02.2019 - 28.02.2019,

z kwotą dla naboru wynoszącą 31 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 14 maja 2019 r.)

 

I. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.03.2017 - 28.03.2017,

z kwotą dla naboru wynoszącą 28 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 30 czerwca 2017 r.)

2. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.03.2017 - 28.03.2017, z kwotą dla naboru wynoszącą 28 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 27 lipca 2017 r.)

3. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.03.2017 - 28.03.2017, z kwotą dla naboru wynoszącą 28 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 21 sierpnia 2017 r.)