Działanie 1.7 Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów

1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 28.09.2018 - 12.10.2018,

z kwotą dla naboru wynoszącą 1 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 30 października 2018 r.)

 

2 . Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 03.02.2020 - 24.02.2020,

 z kwotą dla naboru wynoszącą 1 000 000 zł - lista do pobrania

 (data publikacji 25 marca 2020 r.)

 

3 . Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 25.02.2020 - 10.03.2020,

 z kwotą dla naboru wynoszącą 2 000 000 zł - lista do pobrania

 (data publikacji 02 kwietnia 2020 r.)