Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

 

Poddziałanie 1.4.1 Zbieranie odpadów morskich

II. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 16.10.2019 - 31.10.2019 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 57 600 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 8 listopada 2019 r.)

 

I. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.03.2017 - 31.03.2017 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 30 533 550 zł - lista do pobrania

(data publikacji 28 czerwca 2017 r.)

 

 

Poddziałanie 1.4.2 Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej

IV. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 12.02.2020 - 28.02.2020 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 12 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 11 września 2020 r.)

2. Aktualizacja lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 12.02.2020 - 28.02.2020 r.

z kwotą dla naboru wynoszącą 12 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 15 grudnia 2020 r.)

 

III. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 27.03.2020 - 24.04.2020 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 22 500 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 20 lipca 2020 r.)

2. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 27.03.2020 - 24.04.2020 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 28 752 692,05  zł - lista do pobrania

(data publikacji 12 lutego 2021 r.)

 

II. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 9.03.2020 - 26.03.2020 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 5 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 25 czerwca 2020 r.)

 

I. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 11.02.2019 - 28.02.2019 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 30 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 19 marca 2019 r.)

 

 

Poddziałanie 1.4.3  Systemy rekompensat za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki

III. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 15 marca 2021 r. - 29 marca 21 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 800 000,00 zł - lista do pobrania

(data publikacji 14 kwietnia 2021 r.)

 

II. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 5 grudnia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 16 224 152,43 zł - lista do pobrania

(data publikacji 22 stycznia 2020 r.)

 

I. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 17 września 2018 r. - 16 października 2018 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 16 082 648,00 zł - lista do pobrania

(data publikacji 06 listopada 2018 r.)