Działanie 1.2 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków

II. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 15.12.2020 - 31.12.2020 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 1 030 912 zł - lista do pobrania

(data publikacji 25 stycznia 2020 r.)

 

I. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 04.05.2018 - 01.06.2018 r.,

z kwotą dla naboru wynoszącą 9 792 450 zł - lista do pobrania

(data publikacji 22 czerwca 2018 r.)

 

1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 04.05.2018 - 01.06.2018 r.,

ze zwiększoną kwotą dla naboru wynoszącą 19 857 959 zł - lista do pobrania

(data publikacji 25 kwietnia 2019 r.)