Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny

I. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla I naboru (dotyczy zakresu rybactwa śródlądowego) 10.09.2018 - 24.09.2018,

z kwotą dla naboru wynoszącą 1 500 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 22 października 2018 r.)

 

II. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla II naboru (nie dotyczy zakresu rybactwa śródlądowego) 10.09.2018 - 24.09.2018,

z kwotą dla naboru wynoszącą 1 500 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 22 października 2018 r.)

2. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla II naboru (nie dotyczy zakresu rybactwa śródlądowego) 10.09.2018 - 24.09.2018,

kwotę naboru zwiększono z 1 500 000 zł do 2 807 337,95 zł - lista do pobrania

(data publikacji 24 listopada 2018 r.)

 

III. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla III naboru 23.05.2019 - 10.06.2019,

z kwotą dla naboru wynoszącą 1 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 1 lipca 2019 r.)

 

IV. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla IV naboru 2.03.2020 - 31.03.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 1 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 5 czerwca 2020 r.)

 

V. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla V naboru 15.03.2021 - 29.03.2021,

z kwotą dla naboru wynoszącą 1 645 027,00 zł - lista do pobrania

(data publikacji 15 kwietnia 2021 r.)