Działanie 1.15 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu - inwestycje na statkach rybackich

6. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru przeprowadzonego w dniach: 1-30.09.2020 r.

z kwotą dla naboru wynoszącą 10 450 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 8 czerwca 2021 r.) 

 

5. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru przeprowadzonego w dniach: 1-30.09.2020 r.

z kwotą dla naboru wynoszącą 10 450 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 7 maja 2021 r.) 

 

4. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru przeprowadzonego w dniach: 1-30.09.2020 r.

z kwotą dla naboru wynoszącą 10 450 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 16 kwietnia 2021 r.) 

 

3. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru przeprowadzonego w dniach: 1-30.09.2020 r.

z kwotą dla naboru wynoszącą 10 450 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 10 marca 2021 r.) 

 

2. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru przeprowadzonego w dniach: 1-30.09.2020 r.

z kwotą dla naboru wynoszącą 10 450 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 20 stycznia 2021 r.) 

 

1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru przeprowadzonego w dniach: 1-30.09.2020 r.

z kwotą dla naboru wynoszącą 10 450 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 30 października 2020 r.)