Działanie 1.13 Innowacje

III. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 23.03.2020 - 23.04.2020,

z kwotą dla naboru wynoszącą 16 000 00,00 zł - lista do pobrania

(data publikacji 23 czerwca 2020 r.)

 

 

II. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 08.02.2019 - 28.02.2019,

z kwotą dla naboru wynoszącą 23 500 000,00 zł - lista do pobrania

(data publikacji 28 sierpnia 2019 r.)

2. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 08.02.2019 - 28.02.2019*,

z kwotą dla naboru wynoszącą 23 500 000,00 zł - lista do pobrania

*Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie, uwzględniająca ponowną ocenę kryteriów wyboru operacji

(data publikacji 30 sierpnia 2019 r.)

 

 

I. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 09.06.2017 - 23.06.2017,

z kwotą dla naboru wynoszącą 5 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 19 września 2017 r.)

2. Aktualizacja listy rankingowej  dla naboru 09.06.2017 - 23.06.2017, nastąpiła zmiana kwoty dla naboru z 5 000 000 do 11 754 054,31- lista do pobrania

(data publikacji 5 stycznia 2018 r.)