Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska

 

IV. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru dotyczącego rybołówstwa morskiego 04.03.2021 r. do 17.03.2021, z kwotą dla naboru wynoszącą 36 000 000 zł - lista do pobrania*

(data publikacji 31 marca 2021 r.)

2. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru dotyczącego rybołówstwa morskiego 04.03.2021 r. do 17.03.2021,

z kwotą dla naboru wynoszącą 36 000 000 zł - lista do pobrania*

(data publikacji 5 maja 2021 r.)

*Lista rankingowa została sporządzona na podstawie sumy punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawców we wnioskach o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że jednym z warunków przyznania pomocy w ramach przedmiotowego działania jest pozytywna opinia ministra właściwego do spraw rybołówstwa (wydawana na wniosek ubiegającego się o dofinansowanie) stwierdzająca, że operacja ma na celu wspólny interes użytkowników wód. W związku z powyższym w przypadku wniosku o dofinansowanie dotyczącego operacji, dla której wydana zostanie negatywna opinia, wniosek ten zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia a lista rankingowa ulegnie aktualizacji.

 

 

III. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru dotyczącego rybactwa śródlądowego 17.09.2019 - 30.09.2019,

z kwotą dla naboru wynoszącą 8 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 5 listopada 2019 r.)

 

 

II. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru dotyczącego rybołówstwa morskiego 17.09.2019 - 30.09.2019,

z kwotą dla naboru wynoszącą 40 000 000 zł - lista do pobrania

(data publikacji 5 listopada 2019 r.)

2. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru dotyczącego rybołówstwa morskiego 17.09.2019 - 30.09.2019,

z kwotą dla naboru wynoszącą 105 894 596,78  zł - lista do pobrania

(data publikacji 12 listopada 2019 r.)

3. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru dotyczącego rybołówstwa morskiego 17.09.2019 - 30.09.2019,

z kwotą dla naboru wynoszącą 105 894 596,78  zł - lista do pobrania

(data publikacji 1 czerwca 2020 r.)

4. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru dotyczącego rybołówstwa morskiego 17.09.2019 - 30.09.2019,

z kwotą dla naboru wynoszącą 105 894 596,78  zł - lista do pobrania

(data publikacji 12 sierpnia 2020 r.)

 

 

I. 1. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla naboru 18.04.2017 - 10.05.2017,

z kwotą dla naboru wynoszącą 193 816 501 zł - lista do pobrania

(data publikacji 29 czerwca 2017 r.)

2. Aktualizacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla naboru 18.04.2017 - 10.05.2017

z kwotą dla naboru wynoszącą 193 816 501 zł - lista do pobrania

(data publikacji 19 kwietnia 2018 r.)