Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020

                           

Operacja realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pn. „Działania informacyjno – promocyjne ARiMR w ramach PO „Rybactwo i Morze”
realizowane w latach 2017-2018”
[więcej]

Wartość operacji - 277 997,76 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - 208 498,32 zł.