Koperty finansowe oraz planowane stawki płatności bezpośrednich w roku 2014

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2014 rok. Kurs ten wynosi 4,1776 złotych za euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2014 r. wynosi ok. 3,409 mld euro, tj. ok. 14,243 mld złotych.

 

Rodzaje płatności

Koperta finansowa

w mln PLN

Planowane stawki płatności

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)

12 859,396

910,87  zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok (płatność niezwiązana z produkcją)

2,105

1 000,39 zł/ha

Płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją)

36,094

351,69 zł/tonę

Płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją)

 

- tytoń jasny z grupy odmian Virginia

103,019

4,53 zł/kg

- tytoń pozostały

57,821

3,18 zł/kg

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

28,052

165,55 zł/tonę

Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich

46,120

1 569,76 zł/ha

Oddzielna płatność z tytułu cukru (płatność cukrowa)

665,876

53,61 zł/tonę

Płatność do krów

190,498

595,30 zł/szt.

Płatność do owiec

8,033

125,32 zł/szt.

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

125,328

556,37 zł/ha

Płatność do tytoniu -Virginia

77,629

Płatność do tytoniu - Burley

35,176

Płatność do tytoniu - tytoń ciemny

8,490

 

Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich za 2014 r. zostaną określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wypłata płatności bezpośrednich rozpocznie się, zgodnie z obowiązującym prawem, od 1 grudnia 2014 r., a zakończy 30 czerwca 2015 r.