Współczynniki przekształcenia i współczynniki ważenia

 

Oznaczenie elementu EFA1

ELEMENT EFA

Współczynnik przekształcenia (m/drzewo na m2)2

Współczynnik ważenia3

Obszar EFA
(po zastosowaniu współczynników)
4

EFA1

Grunt ugorowany (m2)

-

1,0

1,0 m2

EFA1a

Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (m²)

-

1,5

1,5 m²

Elementy krajobrazu

EFA2

Żywopłoty/ pasy zadrzewione (mb.)

5

2,0

10,0 m2

EFA3

Drzewa wolnostojące w tym pomniki przyrody (sztuka)

20

1,5

30,0 m2

EFA4

Zadrzewienie liniowe (mb.)

5

2,0

10,0 m2

EFA5

Zagajniki śródpolne obejmujące drzewa, krzewy lub kamienie (m2)

-

1,5

1,5 m2

EFA6/9

Miedze śródpolne i strefy buforowe – o szerokości od 1 m do 20 m, na których nie jest prowadzona produkcja rolna (mb.)

6

1,5

9,0 m2

EFA7

Oczka wodne (m2)

-

1,5

1,5 m2

EFA8

Rowy (mb.)

5

2,0

10,0 m2

EFA10

Pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu bez produkcji

6

1,5

9,0 m2

EFA11

Pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu z produkcją

6

0,3

1,8 m2

EFA12

Obszary z zagajnikami o krótkiej rotacji, na których nie stosuje się środków ochrony roślin oraz stosuje się nawożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego EFA (m2)

-

0,5

0,5 m2

EFA14a

Obszary z międzyplonami lub okrywą zieloną – międzyplon ścierniskowy (m2)

-

0,3

0,3 m2

EFA14b

Obszary z międzyplonami lub okrywą zieloną – międzyplon ozimy (m2)

-

0,3

0,3 m2

EFA14c

Wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w plon główny (m2)

-

0,3

0,3 m2

EFA15

Obszary objęte uprawami wiążącymi azot (m2)

-

1,0

1,0 m2

 

1 Nazwa – oznaczenie ułatwiające określenie typu elementu EFA oraz jego identyfikację

2 Współczynnik przekształcenia – wartość, o jaką należy przekształcić dany element proekologiczny, aby obliczyć powierzchnię obszaru proekologicznego

3 Współczynnik ważenia – stała wartość, jaka jest przypisana danemu elementowi

4 Wyznaczona, jednostkowa wartość powierzchni przypisana elementowi EFA i wynikająca wprost z jego typu oraz cech fizycznych (ilość, długość, powierzchnia)