Wykaz załączników jakie należy dołączyć do wniosku składanego w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych - otwórz

Formularze wniosków i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną:

 • przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w przypadku przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych albo śmierci rolnika albo następstwa prawnego:

  • Wniosek o przyznanie płatności na rok 2021 składa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus (brak możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej)

 • wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej/kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020):

  • formularz wniosku (W-2/394) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku (W-2/394) - otwórz

 • o wypłatę płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020):

  • formularz wniosku (W-3/394) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku (W-3/394) - otwórz

 • oświadczenia dotyczące wskazanie zwierząt w zależności od gatunku:

 • oświadczenia:

  • O-25/394 - oświadczenie o kontynuacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego - otwórz
  • O-28/394 - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie wskazanego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej - otwórz
  • O-29/394 - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wypłatę wskazanemu spadkobiercy płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej- otwórz
  • O-6/394 - oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt gospodarskich - otwórz
  • O-1/394 - oświadczenie o grupie rolników lub grupie rolników i zarządców ubiegających się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej - otwórz