Wykaz załączników jakie należy dołączyć do wniosku składanego w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania zwierząt - otwórz

Formularze wniosków i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność dobrostanową:

 • wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności dobrostanowej (PROW 2014-2020):

  • formularz wniosku (W-2/622) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku (W-2/622) - otwórz

 • o wypłatę płatności dobrostanowej (PROW 2014-2020):

  • formularz wniosku (W-3/622) - otwórz
  • instrukcja wypełniania wniosku (W-3/622)

 • oświadczenia:

  • O-28/622 - oświadczenie pozostałych posiadaczy lub spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych o wyrażeniu zgody na wstąpienie do toczącego się postępowania i przyznanie płatności dobrostanowej - otwórz
  • O-29/622 - oświadczenia pozostałych spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę płatności dobrostanowej - otwórz