Stawki płatności bezpośrednich za rok 2019

określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rodzaje płatności bezpośrednich

Stawki płatności bezpośrednich
za rok 2019

 Jednolita płatność obszarowa

  471,64 zł/ha

 Płatność za zazielenienie

  316,54 zł/ha

 Płatność dodatkowa

  184,98 zł/ha

 Płatność dla młodego rolnika

  165,10 zł/ha

 Płatność do bydła

    302,77 zł/szt.

 Płatność do krów

    387,29 zł/szt.

 Płatność do owiec

    104,08 zł/szt.

 Płatność do kóz

      51,95 zł/szt.

 Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha

   765,80 zł/ha

 Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha

   382,90 zł/ha

 Płatność do roślin pastewnych

   463,71 zł/ha

 Płatność do chmielu

2 054,33 zł/ha

 Płatność do ziemniaków skrobiowych

1 110,09 zł/ha

 Płatność do buraków cukrowych

1 524,18 zł/ha

 Płatność do pomidorów

2 250,81 zł/ha

 Płatność do truskawek

1 136,95 zł/ha

 Płatność do lnu

   569,14 zł/ha

 Płatność do konopi włóknistych

   135,44 zł/ha

 Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

       3,28 zł/kg

 Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

       2,31zł/kg

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2019 wynosi 4,3782 zł za 1 EUR.