System dla małych gospodarstw

 

Rolnikami uczestniczącymi w systemie dla małych gospodarstw są wyłącznie rolnicy, których włączono do tego systemu w 2015 r. Jeżeli rolnik w 2015 r. został uznany za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, wówczas w roku 2019 r. maksymalna kwota jego płatności (finansowanych z budżetu UE) nie przekroczy równowartości 1 250 euro, o ile nie wystąpi z tego systemu. 

Rolnicy uznani za rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw zwolnieni są:

  • z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia bez utraty prawa do uzyskania płatności za zazielenienie,
  • z kontroli w ramach zasady wzajemnej zgodności,
  • z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu tzw. niezgłoszenia wszystkich działek rolnych w gospodarstwie. 

Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw nie muszą deklarować działek rolnych niezgłoszonych do płatności, chyba że deklaracja taka jest niezbędna do celów innych schematów pomocowych. 

W roku 2019 rolnik może wystąpić z systemu dla małych gospodarstw, zaznaczając odpowiednie pole we Wniosku o przyznanie płatności za 2019 rok lub składając stosowne oświadczenie w terminie do dnia 30 września 2019 roku. 

Po dniu 30 września 2019 roku, oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw (wraz z wnioskiem o przyznanie płatności) może złożyć spadkobierca lub następca prawny rolnika, jeżeli śmierć rolnika lub następstwo prawne nastąpiły w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji oraz w przypadku, gdy zdarzenie, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, wystąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji. 

W przypadku wystąpienia z systemu dla małych gospodarstw, rolnik nie będzie mógł skorzystać z wymienionych powyżej zwolnień.

Jeżeli zmiany w gospodarstwie, skutkować mogą zwiększeniem w 2019 r. kwoty płatności ponad równowartość 1 250 euro, warto rozważyć wycofanie się z systemu dla małych gospodarstw, aby nie obowiązywał limit w wysokości 1 250 EUR/gospodarstwo. Należy jednak pamiętać, że rolnik, który zdecyduje się na wycofanie, w kolejnych latach nie będzie mógł już uczestniczyć w systemie dla małych gospodarstw.