OBSZARY PROEKOLOGICZNE – WSPÓLNA REALIZACJA

 

Dla rolników, którym do spełnienia obowiązkowego progu realizacji obszarów proekologicznych „zabraknie” obszarów w ramach gospodarstwa, istnieje możliwość umownego współdzielenia z innymi rolnikami obszaru objętego obowiązkową praktyką.

Praktykę utrzymania obszarów proekologicznych mogą realizować wspólnie rolnicy, których 80% powierzchni gospodarstwa każdego z tych rolników znajduje się w obszarze o promieniu wynoszącym maksymalnie 15 km, przy czym promień ten wyznacza się od środka:

 • wspólnego obszaru proekologicznego albo
 • siedziby gospodarstwa jednego z rolników realizujących wspólnie praktykę utrzymania obszarów proekologicznych. 

Liczba rolników uczestniczących we wspólnej realizacji obszaru proekologicznego nie może przekroczyć dziesięciu.

Rolnik uczestniczący we wspólnej realizacji musi zapewnić, że przynajmniej 50% obszaru objętego obowiązkową praktyką tj. 2,5% gruntów ornych stanowiących obszar proekologiczny jest położonych na terenie jego gospodarstwa rolnego.

Rolnicy uczestniczący we wspólnej realizacji są zobowiązani zawrzeć pisemną umowę, która zawiera m. in.

 • dane dotyczące rolników uczestniczących we wspólnej praktyce,
 •  dane rolników zobowiązanych do utworzenia wspólnego obszaru proekologicznego,
 • nazwę obszaru lub obszarów proekologicznych tworzących wspólny obszar proekologiczny,
 • numery działek ewidencyjnych, na których położony jest wspólny obszar proekologiczny,
 • całkowitą powierzchnię obszaru proekologicznego,
 • powierzchnię i procent wspólnego obszaru proekologicznego wykorzystywana do wypełnienia zobowiązania w zakresie realizacji wspólnej praktyki,
 • zobowiązania wynikające dla poszczególnych rolników uczestniczących we wspólnej praktyce,
 •  wspólny obszar proekologiczny albo siedzibę gospodarstwa, od której będzie wyznaczony promień,
 • ustalenia dotyczące rozliczeń finansowych między rolnikami uczestniczącymi we wspólnej praktyce oraz kar administracyjnych, nałożonych przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczących wspólnego obszaru proekologicznego. 

Rolnik uczestniczący we wspólnej realizacji praktyki obszaru proekologicznego, do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich zobowiązany jest do dołączenia deklaracji o wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów  proekologicznych oraz umowę rolników realizujących wspólnie praktykę proekologiczną.