ZAGAJNIKI O KRÓTKIEJ ROTACJI

Za obszary proekologiczne są również uznane zagajniki o krótkiej rotacji, z zastrzeżeniem następujących zasad:

 • obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin na tych obszarach;
 • możliwość stosowania nawożenia mineralnego jest ograniczona, tj.:

  • w pierwszym roku funkcjonowania plantacji – dawki nawozów mineralnych nie powinny przekraczać 20 kg/ha N, 20 kg/ha P2O5 i  40 kg/ha K2O oraz
  • w roku następującym po zbiorze roślin– dawki nawozów mineralnych nie powinny przekraczać 80 kg/ha N, 30 kg/ha P2O5  i 80 kg/ha K2O

 • co potwierdza rejestr stosowania nawożenia mineralnego prowadzony przez rolnika.

 • gatunkami drzew, których uprawa w formie zagajnika o krótkiej rotacji będzie uznawana za obszar proekologiczny będą:

  • gatunki z rodzaju wierzba (Salix sp.);
  • gatunki z rodzaju brzoza (Betula sp.);
  • topola czarna (Populus nigra)  i jej krzyżówki.