UPRAWY WIĄŻĄCE AZOT

Na uprawach wiążących azot obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin. Zakaz ten dotyczy także zaprawy nasion.

Następujące uprawy wiążące azot są uznawane za obszary proekologiczne:

 • bób (Vicia faba major L.);
 • bobik (Vicia faba minor L.);
 • ciecierzyca (Cicer);
 • esparceta siewna (Onobrychis vicifolia Scop.);
 • fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus L.);
 • fasola zwykła (Phaseolus vulgaris L.);
 • groch siewny (Pisum sativum L. (partim));
 • groch siewny cukrowy (Pisum sativum L. (partim));
 • komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.);
 • koniczyna biała (Trifolium repens L.);
 • koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum L.);
 • koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.);
 • koniczyna krwistoczerwona (Trifolium incarnatum L.);
 • koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.);
 • lędźwian (Lathyrus L.);
 • łubin biały (Lupinus albus L.);
 • łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.);
 • łubin żółty (Lupinus luteus L.);
 • lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.);
 • lucerna mieszańcowa (Medicago x varia T. Martyn);
 • lucerna siewna (Medicago sativa L.);
 • nostrzyk biały (Melilotus albus);
 • peluszka (Pisum arvense L.);
 • seradela uprawna (Ornithopus sativus Brot.);
 • soczewica jadalna (Lens culinaris Medik.);
 • soja zwyczajna (Glycine max (L.) Merrill).

Rośliny te mogą być uprawiane zarówno w czystym siewie jak i w formie mieszanki.

Uprawy wiążące azot mogą być jednocześnie zaliczone jako uprawa w ramach praktyki dywersyfikacji upraw.

Jeżeli realizujesz Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" PROW 2014-2020 i w swoim gospodarstwie uprawiasz w plonie głównym rośliny bobowate drobnonasienne lub bobowate grubonasienne (z listy upraw wiążących azot, które są uznawane za obszar proekologiczny) - uprawę taką możesz jednocześnie zadeklarować jako obszar proekologiczny (obszar EFA) – uprawę wiążącą azot.