PASY GRUNTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO PŁATNOŚCI WZDŁUŻ OBRZEŻY LASU

Do obszarów proekologicznych zaliczane są pasy gruntów (kwalifikujących się hektarów) wzdłuż obrzeży lasów.

 Rolnik ma wybór dotyczący prowadzenia produkcji rolnej na tych obszarach w przypadku, jeżeli:

  • produkcja nie będzie prowadzona – szerokość pasa wynosi od 1 m do 20 m, dopuszcza się wypas lub koszenie, pod warunkiem, że pasy te można odróżnić od przyległych użytków rolnych, albo
  • produkcja będzie prowadzona – szerokość pasa wynosi od 1 m do 10 m, na tych obszarach obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin w tym zaprawę nasion.