MIĘDZYPLONY I POKRYWA ZIELONA

Za obszary proekologiczne uznawane są międzyplony lub pokrywa zielona, rozumiane jako wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub mieszanki  utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych.

 Mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie będą uznawane jako obszar proekologiczny.

 Mieszanka uprawiana jako międzyplon nie może być następnie uprawiana jako plon główny w roku następującym po roku jej wysiania. Zakaz ten nie dotyczy poszczególnych gatunków, z których utworzona została mieszanka.

 Rośliny ozime zwykle wsiewane jesienią do zbioru lub wypasu nie mogą być jednocześnie deklarowane jako obszary proekologiczne.

 Na międzyplonach utworzonych z mieszanek obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres ich utrzymania. W przypadku wsiewek trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej osiem tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Zakaz ten obejmuje również zaprawę nasion.

  Istnieją dwie możliwości realizacji wymogu w zakresie międzyplonu ścierniskowego.

 • Stały termin wysiewu i utrzymania:

  • wysiew od dnia 1 lipca do  dnia 20 sierpnia danego roku,
  • utrzymanie na polu co najmniej do dnia 15 października.

 • Indywidualne podejście:

  • wysiew w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia,
  • utrzymanie przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki.

Przy indywidualnym podejściu należy w ciągu 7 dni od daty wysiewu a  najpóźniej do dnia 27 sierpnia, złożyć w biurze powiatowym ARiMR oświadczenie ze wskazaniem terminu wysiewu. W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się że wybrany został wariant ze stałym terminem wysiewu i utrzymywania.

Realizacja międzyplonu ozimego:

 • wysiew od dnia 1 lipca do  dnia 1 października,
 • utrzymanie na polu co najmniej do dnia 15 lutego.

 Jeżeli realizujesz Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" PROW 2014-2020 i w swoim gospodarstwie posiadasz międzyplony, których w danym roku i na danej działce nie wykazujesz jako praktykę dodatkową - taki obszar możesz jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących międzyplonów uznawanych jako obszar EFA. Jeżeli międzyplon w danym roku zostanie zadeklarowany jako praktyka dodatkowa, to w takim przypadku nie może być on jednocześnie zadeklarowany jako obszar EFA.

 Jeżeli realizujesz wariant 2.1 Międzyplony Pakietu 2. Ochrona gleb i wód w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" PROW 2014-2020, to międzyplonów uprawianych w celu realizacji ww. zobowiązania - nie możesz jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA. Jeżeli w gospodarstwie uprawiasz więcej międzyplonów (ponad powierzchnię wynikającą ze zobowiązania) i nie deklarujesz ich do w/w wariantu w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, wtedy międzyplony te możesz zadeklarować jako obszar EFA.