ELEMENTY KRAJOBRAZU

Do obszarów proekologicznych stanowiących elementy krajobrazu zaliczane są:

 • elementy krajobrazu chronione w ramach norm Dobrej Kultury Rolnej, również te, które przylegają do gruntów ornych:

  • drzewa będące pomnikami przyrody,
  • oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2,
  • rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,

 • żywopłoty i pasy zadrzewione - o maksymalnej szerokości do 10 m, nie stanowiące części lasu,
 • pojedyncze drzewa - o średnicy korony minimum 4 m,
 • zadrzewienia liniowe - obejmujące drzewa o średnicy korony minimum 4 m o odległości między koronami do 5 m, które nie stanowią części lasu,
 • zagajniki śródpolne obejmujące drzewa, krzewy lub kamienie o maksymalnej  powierzchni 0,5 ha przy czym maksymalna wielkość elementu zaliczana do EFA to 0,3 ha,
 • oczka wodne o maksymalnej powierzchni do 1 ha, przy czym maksymalna wielkość elementu zaliczana do EFA to 0,3 ha. W przypadku gdy oczko wodne otacza roślinność nadbrzeżna, do powierzchni oczka wodnego wliczana jest strefa z roślinnością nadbrzeżną o szerokości do 10 m (zbiorniki z betonu lub tworzywa sztucznego nie są uznawane za element EFA),
 • rowy o maksymalnej szerokości 10 m, włączając otwarte cieki wodne służące do nawadniania i odwadniania, z wyłączeniem kanałów wykonanych z betonu.