Komisja Europejska podjęła decyzję o zwiększeniu poziomu zaliczek

na poczet płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW w 2019 roku

oraz o wprowadzeniu derogacji dotyczącej zazielenienia

 

W dniu 28 sierpnia 2019 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zwiększeniu poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW w 2019 roku oraz wprowadzeniu derogacji w zakresie zazielenienia.

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pozytywna-odpowiedz-ke-na-wnioski-ministra