Stawki płatności bezpośrednich za rok 2018

określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rodzaje płatności bezpośrednich

Stawki płatności bezpośrednich
za rok 2018

 Jednolita płatność obszarowa

  459,19 zł/ha

 Płatność za zazielenienie

  308,18 zł/ha

 Płatność dodatkowa

  178,01 zł/ha

 Płatność dla młodego rolnika

  175,62 zł/ha

 Płatność do bydła

    293,04 zł/szt.

 Płatność do krów

    373,70 zł/szt.

 Płatność do owiec

    101,39 zł/szt.

 Płatność do kóz

      54,78 zł/szt.

 Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha

   721,04 zł/ha

 Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha

   360,52 zł/ha

 Płatność do roślin pastewnych

   438,71 zł/ha

 Płatność do chmielu

2 129,87 zł/ha

 Płatność do ziemniaków skrobiowych

1 065,89 zł/ha

 Płatność do buraków cukrowych

1 495,63 zł/ha

 Płatność do pomidorów

3 320,78 zł/ha

 Płatność do truskawek

1 054,35 zł/ha

 Płatność do lnu

   486,12 zł/ha

 Płatność do konopi włóknistych

   235,26 zł/ha

 Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

       3,50 zł/kg

 Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

       2,46 zł/kg

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2018 wynosi 4,2774 zł za 1 EUR.