Odstępstwa w zakresie międzyplonów uznawanych jako elementy proekologiczne EFA

 

W związku z decyzją Komisji upoważniającą Polskę do zastosowania w 2018 r. odstępstw od art. 45 ust. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014 w zakresie międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:

  • rolnicy mają możliwość wysiania międzyplonu składającego się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast dotychczas obowiązkowej mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin;
  • za międzyplony w ramach EFA uznawane będą również uprawy roślin ozimych uprawiane w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie;
  • rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę jego wysiew nie został wykonany w optymalnym agrotechnicznym terminie, mogą skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni pod warunkiem, że po tym międzyplonie na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime.

Powyższy sposób realizacji praktyk zazielenienia będzie weryfikowany podczas kontroli administracyjnej.