Międzyplony ścierniskowe a elementy proekologiczne (EFA)

 

Agencja przypomina, że międzyplony ścierniskowe deklarowane we wnioskach o przyznanie płatności jako elementy proekologiczne są uznawane jeżeli mieszanka została wysiana od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywana jest co najmniej do dnia 15 października albo przez okres co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki, jeżeli ten dzień został wskazany w oświadczeniu złożonym do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia jej wysiewu.

 Mieszanka ta nie może być utrzymywana jako uprawa w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania

 Oświadczenie powinno zawierać następujące elementy:

  • Imię i nazwisko/pełną nazwę rolnika,
  • Numer identyfikacyjny rolnika,
  • Pełny teryt działki ewidencyjnej, na której położony jest element proekologiczny,
  • Nazwa i oznaczenie elementu proekologicznego wskazanego we wniosku,
  • Data wysiewu mieszanki w międzyplonie ścierniskowym.

 Pomocniczo przygotowany wzór Oświadczenia o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego” do wykorzystania.

 ARiMR informuje, że wzór Oświadczenia jest dostępny w każdym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.