STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA ROK 2017

określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rodzaje płatności bezpośrednich

Stawki płatności bezpośrednich

za rok 2017

Jednolita płatność obszarowa

461,55 zł/ha

Płatność za zazielenienie

309,77 zł/ha

Płatność dodatkowa

177,02 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika

214,82 zł/ha

Płatność do bydła

291,03 zł/szt.

Płatność do krów

371,46 zł/szt.

Płatność do owiec

101,85 zł/szt.

Płatność do kóz

60,08 zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha

606,52 zł/ha

Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha

303,26 zł/ha

Płatność do roślin pastewnych

386,46 zł/ha

Płatność do chmielu

2 198,06 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych

1 163,02 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych

1 563,46 zł/ha

Płatność do pomidorów

1654,3 zł/ha

Płatność do truskawek

1 118,75 zł/ha

Płatność do lnu

374,86 zł/ha

Płatność do konopi włóknistych

303,06 zł/ha

Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

3,82 zł/kg

Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

2,68 zł/kg

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich

za 2017 rok wynosi 4,3042 zł za 1 EUR.