Materiały informacyjne w zakresie przyznania płatności bezpośrednich za 2016 rok

ARiMR przygotowała materiały informacje potrzebne do tego by skutecznie ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 rok. Zapraszamy do lektury.

 

  • Broszura "Płatności bezpośrednie w roku 2016. Rolniku! Sprawdź, z jakich płatności możesz skorzystać!"  - otwórz
  • Broszura "Zazielenienie. Rolniku! Sprawdź, co to dla Ciebie oznacza" otwórz
  • Zasady wypełniania wniosku 2016 - prezentacja - otwórz
  • Zasady wypełniania wniosku na rok 2016 w zakresie działań rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz ekologicznych - otwórz