Koperty finansowe oraz stawki płatności bezpośrednich w roku 2015

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok. W Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2015 r. wynosi 3,414 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany 14,494 mld zł.

 

Stawki płatności bezpośrednich za 2015 r.

Rodzaje płatności bezpośrednich

Koperta

finansowa na rok 2015

(zł)

Stawki płatności na rok 2015 (zł/ha, zł/szt. lub zł/kg)

Jednolita płatność obszarowa

6 414 684 145,75

453,70

Płatność za zazielenienie

4 302 448 628,80

304,31

Płatność dodatkowa

1 190 343 795,20

170,11

Płatność dla młodego rolnika

282 795 252,65

258,97

Płatność do bydła

729 233 480,37

261,37

Płatność do krów

644 888 527,57

314,28

Płatność do owiec

19 763 152,08

116,56

Płatność do kóz

1 131 005,74

77,80

Płatność do roślin wysokobiałkowych

286 829 965,18

415,21

Płatność do chmielu

3 553 406,98

2 311,32

Płatność do ziemniaków skrobiowych

36 776 947,20

1 387,12

Płatność do buraków cukrowych

344 677 760,00

2 138,45

Płatność do pomidorów

17 879 097,60

4 272,62

Płatność do owoców miękkich

63 672 000,00

927,65

Płatność do lnu

2 424 629,76

411,92

Płatność do konopi włóknistych

394 766,40

572,49

Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

98 134 470,00

4,34

Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

55 079 463,60

3,05

 

Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich za 2015 r. zostały określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.