Płatności bezpośrednie w 2011 roku

Ogólne zasady przyznawania płatności oraz terminy składania wniosku i zmian do wniosku o przyznanie płatności w 2011 roku.

1. Ważne definicje

2. Ogólne zasady przyznawania płatności

3. Zasady deklarowania działek rolnych we wniosku

4. Terminy składania wniosku i zmian do wniosku

5. Ogólne zasady wypłaty płatności

6. Jednolita Płatność Obszarowa

7. Uzupełniające Krajowe Płatności Bezpośrednie:

8. Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

9. Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich

10. Oddzielna płatność z tytułu cukru (płatność cukrowa)

11. Wsparcie specjalne:

12. Płatności do upraw roślin energetycznych

13. Zasady przyznawania płatności w przypadku przekazania gospodarstwa

14. Zasady przyznawania płatności spadkobiercom

15. Zasady przyznawania płatności w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika

16. Normy i wymogi wzajemnej zgodności

17. Akty prawne

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych na rok 2011 - otwórz