Płatności bezpośrednie

i płatności w ramach PROW 2014-2020

 

 

Przypominamy, że od roku 2021 nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane.

Nie ma także możliwości wnioskowania za pomocą oświadczeń o braku zmian.

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2021 można składać wyłącznie przez Internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus

 

Rolniku, Doradco!!! Wypełniając wniosek o płatności obszarowe zadeklaruj uprawy co ułatwi ubieganie się o pomoc z „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

 Wypalanie traw jest zabronione                                                                                     eWniosekPlus

Ważna informacja dotycząca konopi odmiany Finola

 

Płatności bezpośrednie

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

Płatność dobrostanowa

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna

Płatność ekologiczna

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

 

 Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19