Płatności bezpośrednie

i płatności w ramach PROW 2014-2020

 

 

 

UWAGA

17 czerwca 2021 r. był ostatnim dniem na złożenie wniosku o przyznanie płatności na rok 2021 w pełnej wysokości.

Od 18 czerwca do 12 lipca 2021 r., można jeszcze składać Wnioski o przyznanie płatności na rok 2021, jest to tzw. termin sankcyjny.

Składającym wnioski w tym terminie, należne płatności zostaną obniżone o 1 procent za każdy dzień roboczy opóźnienia.

 Wnioski o przyznanie płatności na rok 2021 można składać wyłącznie przez Internet za pomocą aplikacji

eWniosekPlus

Przypominamy, że od roku 2021 nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane.

Nie ma także możliwości wnioskowania za pomocą oświadczeń o braku zmian.

 

Mobilna ARiMR                                                       eWniosekPlus 

Rejestr upraw

 

Rolniku, Doradco!!! Wypełniając wniosek o płatności obszarowe zadeklaruj uprawy co ułatwi ubieganie się o pomoc z „Modernizacji gospodarstw rolnych”

 

Ważna informacja dotycząca konopi odmiany Finola

Wypalanie traw jest zabronione


 

Płatności bezpośrednie

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

Płatność dobrostanowa

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna

Płatność ekologiczna

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

 

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19