Pomoc na rynku rybnym

Zadaniem Wspólnej Polityki Rybackiej jest stabilizowanie rynku i zapobieganie nadmiernym połowom ryb, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów producentów i konsumentów.
To zadanie realizowane jest przy udziale ARiMR, która dofinansowuje organizowanie rynków rybnych. Poniżej znajdą Państwo informacje o takiej pomocy.