Pomoc finansowa po 4 kwietnia 2012 roku

Zasady przyznawania pomocy finansowej oraz opiniowania planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw, po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. pobierz plik

Obsługa wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla grup producentów owoców i warzyw wstępnie uznanych w okresie od dnia 5 kwietnia 2012 r. do dnia 1 lipca 2012 r., które dostosowały plany dochodzenia do uznania do współczynników przydziału określonych w RK (UE) Nr 780/2012 pobierz plik

Obsługa wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla grup producentów owoców i warzyw wstępnie uznanych w okresie od dnia 2 lipca 2012 r. do dnia 1 lipca 2013 r., które dostosowały plany dochodzenia do uznania do współczynników przydziału określonych w RK (UE) Nr 937/2013  pobierz plik

Dostępny limit środków na zwiększenie wydatków w planach dochodzenia do uznania