Inne formy pomocy

Pomoc finansową w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw mogą otrzymać wstępnie uznane grupy producentów i uznane organizacje producentów owoców i warzyw spełniające kryteria wstępnego uznania lub uznania.
Natomiast zadaniem Wspólnej Polityki Rybackiej jest stabilizowanie rynku i zapobieganie nadmiernym połowom ryb przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów producentów i konsumentów.