Pomoc Unijna i Krajowa

ARiMR udziela wsparcia rolnictwu i firmom prowadzącym działalność na terenach wiejskich z programów unijnych oraz w ramach pomocy krajowej. Wdrażane obecnie programy finansowane z funduszy unijnych to: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

PROW 2007 - 2013

PO RYBY 2007 - 2013

Płatności bezpośrednie

Pomoc krajowa

Inne formy pomocy

Wdrażane programy i działania - dane liczbowe