Średnie ceny gruntów wg GUS - archiwum

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

 1. Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (symbol nIP).
 2. Kredyty na zakup użytków rolnych (symbol nKZ).
 3. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia (symbol nMR).
 4. Kredyty na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), (symbol nGR).
 5. Kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa" - (symbol nBR15).
 6. Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (symbol CSK).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

 • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
 • grunty średnie - grunty klas III b, IV
 • grunty słabe - grunty klas V, VI
 • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
 • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
 • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2016 r. wg województw obowiązują od 20.02.2017 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar 

Dolnośląskie

36 146

44 757

36 650

25 677

Kujawsko-pomorskie

53 940

65 375

53 031

36 086

Lubelskie

29 154

39 673

28 282

19 138

Lubuskie

28 284

45 000

29 924

24 000

Łódzkie

36 444

52 936

37 372

27 860

Małopolskie

31 140

37 778

28 764

21 218

Mazowieckie

37 156

58 706

37 550

26 797

Opolskie

47 067

66 381

44 133

28 144

Podkarpackie

24 035

29 301

23 825

16 904

Podlaskie

37 913

50 565

38 794

31 621

Pomorskie

38 981

53 629

39 776

29 981

Śląskie

33 414

53 260

34 550

21 234

Świętokrzyskie

26 961

36 052

23 651

17 779

Warmińsko-mazurskie

39 051

37 875

44 321

29 253

Wielkopolskie

54 661

66 847

57 564

37 354

Zachodniopomorskie

28 885

37 404

28 897

22 446

POLSKA

40 236

51 696

40 826

28 049

Ceny zakupu/ sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2016 r. wg województw

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

36 030

46 219

35 265

25 852

Kujawsko-pomorskie

53 962

65 793

53 484

35 532

Lubelskie

28 720

39 589

28 058

19 342

Lubuskie

28 567

40 460

29 666

25 435

Łódzkie

36 559

51 409

37 956

26 442

Małopolskie

31 460

39 966

28 464

20 547

Mazowieckie

37 572

56 740

38 717

26 316

Opolskie

46 470

66 628

43 588

28 857

Podkarpackie

23 246

28 753

23 121

17 186

Podlaskie

37 946

54 206

38 800

30 354

Pomorskie

39 658

54 358

39 603

31 800

Śląskie

33 845

53 323

33 650

23 233

Świętokrzyskie

26 532

35 473

23 672

18 825

Warmińsko-mazurskie

39 186

49 931

41 832

31 332

Wielkopolskie

54 547

68 331

56 791

37 771

Zachodniopomorskie

28 193

36 600

28 343

23 754

POLSKA

40 264

52 635

40 708

28 257

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2016 r. wg województw obowiązują od 19.09.2016 r. do czasu ogłoszenia cen za następny kwartał

WojewództwoGrunt orny
ogółem Dobry
(klasy I, II, IIIa)
Średni
(klasy IIIb, IV)
Słaby
(klasy V, VI)
dane w złotych za ha
1234
Dolnośląskie35 17744 68636 04525 820
Kujawsko-pomorskie 55 42871 34953 48837 683
Lubelskie26 92940 54425 99416 253
Lubuskie26 08232 14227 84522 138
Łódzkie35 35049 24237 66724 892
Małopolskie30 17738 71926 58921 102
Mazowieckie35 87451 68737 57326 600
Opolskie47 68164 77943 94027 684
Podkarpackie23 20026 90722 96417 824
Podlaskie37 27149 15340 53327 711
Pomorskie38 02755 13837 76331 657
Śląskie31 90247 46433 09122 343
Świętokrzyskie25 61533 57823 31916 520
Warmińsko-mazurskie 37 70340 23041 29430 192
Wielkopolskie53 79671 42755 16337 802
Zachodniopomorskie 26 68031 47627 67920 517
POLSKA39 42951 90540 05327 355

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w I kw. 2016 r. według województw obowiązujące od 16.05.2016 r. do czasu ogłoszenia cen za następny kwartał

Województwo

Grunt orny

Ogółem

Dobry

(klasy I, II, IIIa)

Średni

(klasy IIIb, IV)

Słaby

(klasy V, VI)

Dane w złotych za ha

1

2

3

4

Dolnośląskie

36 068

52 157

35 259

28 218

Kujawsko-pomorskie

53 866

67 359

52 496

37 381

Lubelskie

27 614

42 576

26 810

18 459

Lubuskie

26 807

36 166

27 692

23 603

Łódzkie

36 202

49 898

37 961

25 628

Małopolskie

29 484

35 860

27 445

21 120

Mazowieckie

36 947

57 188

38 783

26 463

Opolskie

45 141

64 245

41 702

28 212

Podkarpackie

22 765

29 509

22 024

17 477

Podlaskie

36 335

56 766

39 033

27 404

Pomorskie

39 027

58 285

39 326

32 755

Śląskie

33 451

51 869

33 625

23 083

Świętokrzyskie

26 274

35 019

23 931

15 869

Warmińsko-mazurskie

39 736

47 622

41 669

31 626

Wielkopolskie

53 309

68 195

55 920

36 442

Zachodniopomorskie

27 937

32 000

29 654

21 547

POLSKA

39 002

51 740

39 794

27 302

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kw. 2015 r. według województw obowiązujące od 15.09.2015 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

1

2

3

4

 Dolnośląskie

33 839

46 063

33 608

24 900

 Kujawsko-pomorskie

51 694

64 459

50 739

34 944

 Lubelskie

26 004

39 490

25 497

16 913

 Lubuskie

23 750

34 500

24 661

20 122

 Łódzkie

32 892

47 558

34 249

24 399

 Małopolskie

28 091

33 068

27 443

21 000

 Mazowieckie

35 701

45 731

37 841

26 383

 Opolskie

46 927

66 737

44 040

28 892

 Podkarpackie

20 871

24 829

20 636

16 387

 Podlaskie

33 698

49 200

36 290

26 466

 Pomorskie

36 471

52 604

36 941

29 525

 Śląskie

32 691

43 959

34 689

22 508

 Świętokrzyskie

23 902

32 300

22 348

15 560

 Warmińsko-mazurskie

35 858

44 725

36 587

30 685

 Wielkopolskie

50 076

64 723

52 089

35 327

 Zachodniopomorskie

27 376

38 621

28 117

21 500

POLSKA

37 330

49 993

37 930

26 603

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kw. 2015 r. według województw obowiązujące od 22.02.2016 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

dane w złotych za ha

1

2

3

4

Dolnośląskie

37 409

54 500

34 741

30 055

Kujawsko-pomorskie

55 134

67 000

54 049

38 975

Lubelskie

26 539

40 293

26 240

17 696

Lubuskie

25 792

30 857

27 785

21 757

Łódzkie

35 142

49 811

36 622

24 788

Małopolskie

29 992

35 512

29 023

22 041

Mazowieckie

37 136

57 493

37 990

26 177

Opolskie

47 349

65 618

42 942

28 440

Podkarpackie

21 993

27 062

22 182

16 173

Podlaskie

34 703

51 473

36 676

27 430

Pomorskie

41 227

63 083

40 629

31 141

Śląskie

33 705

52 208

35 140

21 552

Świętokrzyskie

26 130

35 790

23 819

16 271

Warmińsko-mazurskie

37 736

48 000

38 736

32 948

Wielkopolskie

54 574

71 520

55 598

36 562

Zachodniopomorskie

27 432

32 821

28 660

22 702

POLSKA

39 965

54 526

40 324

27 363

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w I kw. 2015 r. według województw obowiązujące od 25.05.2015 r.

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

36 203

48 770

36 898

25 756

Dolnośląskie

33 876

42 985

33 686

24 403

Kujawsko-pomorskie

49 618

61 758

49 227

    34 545

Lubelskie

25 632

40 301

25 887

16 670

Lubuskie

24 525

30 193

25 510

21 048

Łódzkie

32 474

41 371

35 063

23 952

Małopolskie

27 042

33 000

25 660

21 039

Mazowieckie

32 581

46 673

34 734

23 552

Opolskie

48 105

65 926

43 885

32 270

Podkarpackie

20 850

25 333

20 856

16 104

Podlaskie

31 948

36 868

34 209

26 316

Pomorskie

35 494

51 725

35 868

27 797

Śląskie

31 767

51 905

31 550

21 373

Świętokrzyskie

24 352

32 284

22 965

15 980

Warmińsko-mazurskie

35 921

49 692

37 125

29 429

Wielkopolskie

47 937

62 486

48 984

34 520

Zachodniopomorskie

24 248

27 496

25 267

20 299

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2014 r. wg województw

(do wykorzystania przy sporządzaniu planów inwestycji na potrzeby kredytów, które będą udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dz. U. 2015 poz. 187)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

34 222,6

45 393,0

34 838,0

24 638,0

Dolnośląskie

34 038,0

41 488,0

34 275,0

27 222,0

Kujawsko-pomorskie

48 076,1

57 910,0

46 658,0

34 837,0

Lubelskie

24 200,6

34 220,0

24 732,0

17 107,0

Lubuskie

23 151,1

27 166,0

24 578,0

19 363,0

Łódzkie

31 072,1

43 428,0

32 162,0

23 272,0

Małopolskie

27 327,7

33 835,0

26 156,0

19 604,0

Mazowieckie

33 314,7

46 375,0

34 465,0

23 747,0

Opolskie

43 528,5

61 373,0

40 137,0

27 389,0

Podkarpackie

20 963,0

25 446,0

21 063,0

17 200,0

Podlaskie

31 673,9

42 031,0

34 092,0

25 839,0

Pomorskie

35 591,3

46 219,0

36 241,0

29 791,0

Śląskie

33 793,7

47 382,0

36 339,0

19 865,0

Świętokrzyskie

23 468,2

31 200,0

22 384,0

14 725,0

Warmińsko-mazurskie

31 668,4

39 178,0

33 374,0

26 255,0

Wielkopolskie

45 319,7

57 945,0

47 023,0

32 813,0

Zachodniopomorskie

24 312,2

30 559,0

25 130,0

19 896,0

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2014 r. wg województw

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

33 603,0

44 387,0

34 423,0

24 504,0

Dolnośląskie

33 628,7

42 936,0

33 400,0

25 520,0

Kujawsko-pomorskie

47 168,6

56 770,0

46 045,0

35 732,0

Lubelskie

24 047,3

34 483,0

24 699,0

16 848,0

Lubuskie

22 700,0

24 153,0

24 389,0

19 215,0

Łódzkie

30 356,1

41 451,0

32 337,0

22 705,0

Małopolskie

27 133,2

32 316,0

26 494,0

18 622,0

Mazowieckie

32 410,0

44 595,0

34 015,0

23 565,0

Opolskie

42 556,4

60 476,0

39 997,0

27 369,0

Podkarpackie

20 873,5

24 769,0

21 635,0

16 560,0

Podlaskie

31 379,5

41 870,0

33 799,0

25 706,0

Pomorskie

34 186,2

46 175,0

35 301,0

27 807,0

Śląskie

32 665,1

47 232,0

33 344,0

20 071,0

Świętokrzyskie

23 660,3

30 877,0

22 681,0

15 219,0

Warmińsko-mazurskie

31 057,6

36 379,0

32 959,0

25 864,0

Wielkopolskie

45 043,6

57 491,0

46 735,0

33 223,0

Zachodniopomorskie

23 579,9

27 147,0

24 729,0

20 372,0

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2014 r. wg województw (obowiązują od 22 września 2014 r.)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

32 430,7

42 627,0

33 003,0

23 625,0

Dolnośląskie

30 762,6

41 406,0

30 596,0

21 198,0

Kujawsko-pomorskie

43 707,1

53 544,0

43 263,0

32 983,0

Lubelskie

23 047,2

33 306,0

22 355,0

16 086,0

Lubuskie

22 149,1

29 511,0

23 333,0

18 638,0

Łódzkie

31 715,0

39 927,0

32 824,0

24 946,0

Małopolskie

26 617,5

35 128,0

24 078,0

19 910,0

Mazowieckie

30 961,0

42 548,0

33 310,0

21 538,0

Opolskie

43 030,5

60 703,0

39 133,0

26 527,0

Podkarpackie

19 549,6

22 311,0

20 359,0

15 422,0

Podlaskie

30 379,3

35 611,0

32 644,0

24 931,0

Pomorskie

31 928,8

42 113,0

32 597,0

26 159,0

Śląskie

32 433,0

42 316,0

34 695,0

22 493,0

Świętokrzyskie

22 350,2

29 316,0

21 391,0

14 861,0

Warmińsko-mazurskie

29 761,4

33 803,0

31 097,0

25 099,0

Wielkopolskie

43 692,2

55 892,0

45 604,0

30 886,0

Zachodniopomorskie

23 229,1

29 292,0

24 006,0

19 324,0

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2014 r. wg województw (obowiązują od 26 maja 2014 r.)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

30 383,1

39 867,0

30 501,0

21 790,0

Dolnośląskie

32 045,3

42 416,0

30 686,0

22 996,0

Kujawsko-pomorskie

40 932,9

49 577,0

40 095,0

29 622,0

Lubelskie

22 531,8

31 184,0

22 544,0

15 425,0

Lubuskie

20 042,9

25 080,0

20 432,0

17 905,0

Łódzkie

28 383,7

35 643,0

30 170,0

20 535,0

Małopolskie

25 944,5

32 659,0

24 024,0

18 880,0

Mazowieckie

29 359,3

40 801,0

30 975,0

20 838,0

Opolskie

37 164,3

50 643,0

34 983,0

23 898,0

Podkarpackie

18 515,2

21 151,0

18 515,0

15 640,0

Podlaskie

28 218,6

36 763,0

29 505,0

22 352,0

Pomorskie

30 194,0

39 708,0

29 961,0

23 985,0

Śląskie

29 332,2

44 603,0

29 305,0

18 318,0

Świętokrzyskie

20 886,8

26 156,0

19 744,0

14 314,0

Warmińsko-mazurskie

27 331,1

35 751,0

27 767,0

22 727,0

Wielkopolskie

40 989,4

51 370,0

41 787,0

28 910,0

Zachodniopomorskie

23 442,7

27 640,0

24 128,0

18 164,0

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2013 r. wg województw (obowiązują od 9 maja 2014 r.)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

26 953

33 672

26 986

20 703

Dolnośląskie

30 064

39 846

27 911

22 567

Kujawsko-pomorskie

37 003

43 545

36 515

26 989

Lubelskie

20 540

27 824

20 947

14 495

Lubuskie

18 143

21 312

19 276

15 270

Łódzkie

28 251

34 711

28 753

21 996

Małopolskie

23 711

28 210

22 564

18 702

Mazowieckie

28 119

36 395

29 557

20 507

Opolskie

35 407

44 325

33 340

23 969

Podkarpackie

18 382

21 266

18 524

15 632

Podlaskie

28 615

34 182

29 455

24 609

Pomorskie

30 088

38 065

30 107

24 416

Śląskie

25 599

34 395

26 159

19 202

Świętokrzyskie

20 757

25 002

19 546

15 989

Warmińsko-mazurskie

26 481

32 797

27 011

21 879

Wielkopolskie

37 933

45 903

39 954

27 138

Zachodniopomorskie

22 162

30 976

22 163

17 898

                                                                                                 

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2013 r. wg województw

(obowiązują od 16 grudnia 2013 r.)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

1

2

3

4

POLSKA

25 768

32 166

26 131

19 207

Dolnośląskie

26 616

32 750

27 049

19 317

Kujawsko-pomorskie

36 439

41 746

36 652

27 162

Lubelskie

20 337

28 033

20 862

14 439

Lubuskie

17 761

22 023

18 933

14 962

Łódzkie

26 968

34 400

27 768

20 090

Małopolskie

24 047

28 609

22 204

16 214

Mazowieckie

26 653

35 514

28 157

19 622

Opolskie

32 675

42 681

31 217

21 262

Podkarpackie

17 408

20 122

17 605

13 859

Podlaskie

26 853

34 861

29 392

20 052

Pomorskie

28 013

35 200

28 590

21 604

Śląskie

25 840

34 705

26 541

18 118

Świętokrzyskie

20 399

25 213

18 712

15 507

Warmińsko-mazurskie

25 047

29 441

25 949

20 656

Wielkopolskie

36 617

44 003

37 396

26 475

Zachodniopomorskie

20 616

25 370

21 073

17 985

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2013 r. wg województw (obowiązują od 30 października 2013 r.)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

24 424

29 726

24 670

19 027

Dolnośląskie

27 927

34 975

26 710

19 319

Kujawsko-pomorskie

35 663

42 914

35 636

27 811

Lubelskie

17 070

21 459

16 623

12 233

Lubuskie

17 201

20 641

17 892

14 120

Łódzkie

25 108

30 814

26 340

19 647

Małopolskie

21 067

24 242

20 856

16 470

Mazowieckie

28 491

36 182

29 180

22 239

Opolskie

28 990

35 678

29 175

20 247

Podkarpackie

15 986

18 358

15 432

13 929

Podlaskie

25 349

29 197

27 983

20 149

Pomorskie

27 402

34 334

27 393

21 698

Śląskie

24 216

31 018

23 510

18 737

Świętokrzyskie

19 206

24 509

18 342

13 616

Warmińsko-mazurskie

20 869

25 741

21 248

18 093

Wielkopolskie

36 562

43 839

38 227

28 781

Zachodniopomorskie

19 668

21 716

20 165

17 340

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2013 r. wg województw (obowiązują od 20 czerwca 2013 r.)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry

(klasy I, II, IIIa)

Średni

(klasy IIIb, IV)

Słaby

(klasy V, VI)

w złotych za hektar

1

2

3

4

POLSKA

25 179

32 453

25 334

18 923

Dolnośląskie

26 490

36 372

25 913

18 466

Kujawsko-pomorskie

36 092

44 130

35 461

26 888

Lubelskie

19 252

27 651

19 518

13 831

Lubuskie

17 315

22 765

18 230

15 074

Łódzkie

26 350

33 950

27 468

19 129

Małopolskie

22 692

27 676

21 407

17 000

Mazowieckie

25 800

37 005

26 627

18 412

Opolskie

31 312

41 740

28 875

21 282

Podkarpackie

16 401

18 172

16 969

13 252

Podlaskie

27 119

35 918

28 949

21 201

Pomorskie

28 026

35 659

28 071

22 937

Śląskie

26 771

34 863

27 632

17 968

Świętokrzyskie

19 714

25 099

18 536

13 481

Warmińsko-mazurskie

23 703

28 676

24 547

19 846

Wielkopolskie

35 644

43 463

36 923

26 070

Zachodniopomorskie

20 190

26 119

20 232

17 941

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KWARTALE 2012 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

(obowiązują od 1 marca 2013 r.)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry

(klasy I, II, IIIa)

Średni

(klasy IIIb, IV)

Słaby

 (klasy V, VI)

w złotych za hektar

1

2

3

4

Polska

26 274,0

33 349,0

26 470,0

19 371,3

dolnośląskie

23 638,0

31 453,8

22 882,2

17 022,6

kujawsko-pomorskie

33 993,5

42 054,0

33 437,5

24 236,1

lubelskie

18 685,1

25 672,1

17 919,8

12 982,8

lubuskie

15 578,8

20 289,5

16 257,8

12 581,4

łódzkie

25 655,0

32 500,0

27 146,6

18 461,7

małopolskie

20 711,8

24 643,3

19 411,0

15 613,6

mazowieckie

25 175,1

34 242,0

26 049,8

18 047,1

opolskie

32 062,3

42 744,8

29 403,4

20 747,9

podkarpackie

15 332,3

17 718,8

14 875,1

12 651,9

podlaskie

26 344,7

34 433,3

28 514,4

20 967,6

pomorskie

26 467,8

33 875,0

26 662,4

20 184,7

śląskie

25 935,6

35 428,6

25 511,1

18 684,9

świętokrzyskie

17 955,0

21 652,3

17 280,2

12 371,8

warmińsko-mazurskie

22 246,8

27 517,9

22 809,2

18 301,6

wielkopolskie

35 825,3

44 211,8

36 526,0

27 063,5

zachodniopomorskie

18 472,2

25 125,0

17 937,1

15 722,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W III KWARTALE 2012 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

(obowiązują od 20 grudnia 2012 r.)

Województwo

   Grunt orny

ogółem

Dobry (klasy I, II, IIIa)

Średni (klasy IIIb, IV)

Słaby (klasy V, VI)

w złotych za hektar

1

2

3

4

Polska             

25 639,6

32 826,2

25 898,9

19 124,1

dolnośląskie       

22 617,4

29 284,6

21 775,7

17 361,9

kujawsko-pomorskie 

32 887,1

41 086,5

32 247,3

23 587,0

lubelskie          

18 179,9

25 439,0

17 504,1

12 924,1

lubuskie           

14 578,2

17 882,4

15 300,0

12 215,2

łódzkie            

24 272,4

31 521,7

25 979,8

17 911,0

małopolskie        

18 900,0

22 586,4

17 692,5

13 725,0

mazowieckie        

24 973,2

35 173,0

25 391,9

18 148,7

opolskie           

31 223,9

41 775,3

28 608,9

20 508,7

podkarpackie       

14 480,3

17 108,2

14 321,8

11 330,1

podlaskie          

25 389,4

30 594,4

28 304,9

20 648,1

pomorskie          

25 541,6

31 458,8

26 126,1

20 884,6

śląskie            

25 816,0

35 120,4

25 870,6

18 570,3

świętokrzyskie     

17 498,4

22 488,3

16 169,1

11 753,4

warmińsko-mazurskie

21 410,2

26 815,4

21 680,3

18 414,9

wielkopolskie      

34 623,6

43 004,1

35 535,8

25 852,3

zachodniopomorskie 

17 075,9

20 119,0

17 533,7

15 215,8

 

 

CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2012 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

(obowiązują od 30 października 2012 r.)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry (klasy I, II, IIIa)

Średni (klasy IIIb, IV)

Słaby (klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

Polska             

25 033,7

31 120,7

24 976,0

19 325,9

dolnośląskie       

22 382,3 

29 465,3

20 800,6

16 002,7

kujawsko-pomorskie 

32 721,4

41 587,1 

31 804,5

21 357,9

lubelskie          

17 410,6

23 457,4

15 985,7

11 717,8

lubuskie           

13 558,5

16 020,0

14 444,8

10 953,8

łódzkie            

23 255,1

31 036,9

23 792,1

 16 902,3

małopolskie        

18 735,4

20 431,4

17 481,3

 16 461,4

mazowieckie        

27 406,5

37 872,3

 26 972,8

21 530,6

opolskie           

28 333,1

37 888,2

26 755,9

 19 044,9

podkarpackie       

14 038,3

16 268,7

13 298,3

 10 957,4

podlaskie          

26 450,2

30 142,9

28 443,5

 22 692,6

pomorskie          

25 389,2

31 995,7

26 090,8

 20 967,4

śląskie            

23 987,8

30 373,9

24 623,9

 17 401,5

świętokrzyskie     

16 116,7

22 173,6

14 105,6

 9 436,5

warmińsko-mazurskie

19 337,0

20 297,3

19 719,9

 17 902,3

wielkopolskie      

34 867,3

43 961,1

35 276,8

26 180,6

zachodniopomorskie 

16 224,6

18 825,0

16 196,1

 13 896,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W I KWARTALE 2012 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

(obowiązują od 25 czerwca 2012 r.)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry (klasy I, II, IIIa)

Średni (klasy IIIb, IV)

Słaby (klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

Polska             

24 818,5

31 112,5

25 293,0

18 562,5

dolnośląskie       

21 154,8

26 336,2

20 546,9

15 978,4

kujawsko-pomorskie 

32 376,3

40 212,2

31 654,1

22 357,1

lubelskie          

17 121,6

23 684,1

16 013,6

12 255,8

lubuskie           

13 541,7

16 211,8

14 240,3

11 357,6

łódzkie            

22 299,5

28 314,0

24 156,5

16 650,5

małopolskie        

18 451,1

22 344,5

16 681,1

12 321,0

mazowieckie        

22 767,1

31 642,9

23 642,7

16 608,5

opolskie           

29 396,5

37 990,4

27 508,6

19 228,7

podkarpackie       

12 974,0

14 767,8

12 355,0

9 765,8

podlaskie          

24 036,4

30 526,3

26 819,4

19 608,5

pomorskie          

24 856,4

31 055,9

25 002,7

20 734,2

śląskie            

26 183,6

34 678,6

26 036,3

19 575,6

świętokrzyskie     

15 927,4

21 473,0

13 446,5

8 612,4

warmińsko-mazurskie

20 633,6

24 856,4

21 302,7

17 454,7

wielkopolskie      

34 194,9

42 076,7

35 332,4

25 898,8

zachodniopomorskie 

15 888,6

20 481,0

15 940,7

13 105,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KWARTALE 2011 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

(obowiązują od 20.02.2012 r.)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry (klasy I, II, IIIa)

Średni (klasy IIIb, IV)

Słaby (klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

Polska             

20 645,5

24 396,8

21 570,2

16 909,4

dolnośląskie       

19 967,6

24 279,6

20 106,7

16 250,0

kujawsko-pomorskie 

28 232,6

33 166,7

29 962,3

22 457,9

lubelskie          

15 605,3

21 263,8

15 680,2

11 309,7

lubuskie           

12 320,4

13 212,1

13 082,5

10 919,2

łódzkie            

19 720,6

21 176,8

22 083,1

16 187,3

małopolskie        

18 205,6

20 552,4

18 070,2

12 581,6

mazowieckie        

22 450,0

30 141,5

23 207,7

18 123,9

opolskie           

21 031,1

29 367,9

20 612,0

16 172,3

podkarpackie       

10 869,0

12 804,9

11 013,0

8 821,4

podlaskie          

22 568,0

24 790,7

24 323,3

19 441,7

pomorskie          

23 678,7

29 552,6

23 116,9

21 133,1

śląskie            

22 664,5

28 333,3

22 677,4

17 333,3

świętokrzyskie     

10 904,5

14 674,7

10 604,7

7 269,9

warmińsko-mazurskie

14 219,4

15 923,1

15 681,8

12 061,8

wielkopolskie      

30 922,3

39 201,0

33 261,8

24 028,7

zachodniopomorskie 

15 704,2

17 580,9

16 028,8

13 221,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W III KWARTALE 2011 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW (obowiązują od 16 stycznia 2012 r.)

WojewództwoGrunt orny
ogółemDobry (klasy I, II, IIIaŚredni (klasy IIIb, IV)Słaby (klasy V, VI)
w złotych za hektar
01234
Polska19 726,323 358,620 525,516 297,1
dolnośląskie20 454,924 477,820 586,016 740,2
kujawsko-pomorskie28 105,033 352,929 699,222 712,8
lubelskie14 167,519 606,314 130,710 111,3
lubuskie12 186,614 097,112 645,510 182,2
łódzkie18 360,820 400,020 611,515 096,8
małopolskie18 018,420 195,217 761,912 731,5
mazowieckie21 567,428 763,622 120,017 818,5
opolskie20 103,128 751,019 488,015 580,0
podkarpackie        10 602,912 566,710 857,48 050,0
podlaskie22 142,425 365,924 501,418 292,0
pomorskie23 605,728 823,522 930,321 726,0
śląskie22 733,728 441,923 564,317 312,5
świętokrzyskie10 570,014 105,110 552,57 379,9
warmińsko-mazurskie13 961,415 276,915 231,911 633,3
wielkopolskie30 203,938 340,032 592,723 564,5
zachodniopomorskie14 954,417 188,615 416,412 227,3

CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2011 R.,WG WOJEWÓDZTW (obowiązują od 17 października 2011 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry                    (klasy I, II, IIIa)

Średni                  (klasy IIIb, IV)

Słaby                     (klasy V, VI)

w złotych za hektar

0

1

2

3

4

Polska

20 157,8

24 544,6

20 805,4

16 297,0

dolnośląskie

20 952,7

25 733,6

22 221,1

14 751,2

kujawsko-pomorskie

28 325,4

34 325,9

28 911,7

21 989,1

lubelskie

14 029,6

18 046,4

14 326,0

9 950,4

lubuskie

12 551,6

14 506,3

13 167,4

10 640,4

łódzkie

18 814,1

20 678,3

21 160,9

15 029,7

małopolskie

19 797,5

20 143,3

20 763,1

17 514,9

mazowieckie

23 753,2

33 046,2

24 655,0

17 575,3

opolskie

22 267,3

28 938,5

21 490,6

17 145,4

podkarpackie

11 842,8

13 619,4

11 299,0

10 023,1

podlaskie

20 142,3

26 722,2

21 609,5

16 655,1

pomorskie

25 657,0

32 459,8

25 252,0

22 809,6

śląskie

24 274,3

30 615,1

24 991,3

16 944,8

świętokrzyskie

12 132,4

16 702,8

12 040,7

8 721,4

warmińsko-mazurskie

17 782,8