Średnie ceny gruntów wg GUS

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie - grunty klas III b, IV
  • grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2019 r. według województw - obowiązują od 27 lutego 2020 r.

Województwo

Użytki rolne ogółem

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(
klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

35 839

36 591

44 500

36 100

30 044

Kujawsko-pomorskie

55 864

56 274

70 000

55 659

40 681

Lubelskie

34 226

34 738

53 082

33 076

22 069

Lubuskie

29 767

30 515

34 500

32 961

26 482

Łódzkie

41 591

41 832

57 619

43 521

34 706

Małopolskie

34 235

34 584

41 241

31 932

26 950

Mazowieckie

40 205

40 905

56 842

44 181

30 965

Opolskie

47 318

47 788

65 989

44 247

32 527

Podkarpackie

27 840

28 781

37 967

28 133

19 542

Podlaskie

46 390

47 528

80 000

52 899

34 720

Pomorskie

41 232

41 564

60 000

42 876

33 547

Śląskie

39 217

39 217

57 273

41 111

22 500

Świętokrzyskie

31 154

31 530

39 530

28 767

16 859

Warmińsko-mazurskie

42 700

43 841

55 000

46 115

36 949

Wielkopolskie

61 508

63 348

84 364

65 385

44 264

Zachodniopomorskie

29 423

29 423

37 325

29 200

22 300

POLSKA

46 975

47 706

60 457

48 738

34 252

 

 

 

 

 

 

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2019 r. według województw - obowiązują od 7 października 2019 r.

Województwo

Użytki rolne ogółem

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(
klasy IIIb, IV)

słaby
 
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

36 222

37 014

46 120

36 132

30 554

Kujawsko-pomorskie

55 760

56 215

67 463

56 351

45 766

Lubelskie

34 504

35 636

52 135

35 288

24 272

Lubuskie

28 822

29 615

bd

32 400

26 684

Łódzkie

40 847

41 314

58 000

43 519

32 370

Małopolskie

34 292

35 149

40 683

33 207

29 000

Mazowieckie

40 135

41 685

65 122

41 860

29 114

Opolskie

48 071

48 287

67 969

44 110

32 439

Podkarpackie

27 106

27 305

34 063

25 667

19 111

Podlaskie

43 994

45 331

68 000

50 457

33 184

Pomorskie

40 746

41 112

55 667

41 891

35 091

Śląskie

37 603

38 268

59 167

40 420

21 977

Świętokrzyskie

29 521

30 212

38 440

26 851

19 111

Warmińsko-mazurskie

41 930

43 155

48 750

44 162

37 871

Wielkopolskie

59 672

61 951

81 297

65 172

45 567

Zachodniopomorskie

25 495

28 663

33 767

29 100

21 226

POLSKA

46 849

47 954

57 849

49 698

35 743

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kw. 2018 r. według województw – obowiązują od 25 marca 2019 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry

(klasy I, II, IIIa)

Średni

(klasy IIIb, IV)

Słaby

(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

37 085

48 000

36 706

27 526

Kujawsko-pomorskie

54 697

66 376

53 607

39 815

Lubelskie

32 453

47 015

32 354

21 394

Lubuskie

29 258

36 400

30 894

25 808

Łódzkie

39 122

56 100

41 459

26 705

Małopolskie

33 500

40 595

29 858

22 800

Mazowieckie

39 017

57 895

40 731

29 519

Opolskie

47 714

67 675

44 207

30 815

Podkarpackie

26 618

34 129

25 241

19 000

Podlaskie

41 271

57 222

45 857

33 987

Pomorskie

41 004

59 500

41 621

33 849

Śląskie

36 953

54 231

37 756

20 656

Świętokrzyskie

29 598

36 250

27 031

17 976

Warmińsko-mazurskie

45 163

52 000

48 043

39 000

Wielkopolskie

63 519

77 454

66 473

45 383

Zachodniopomorskie

27 569

35 000

27 875

22 833

POLSKA

45 743

56 301

46 824

32 668

aaa

 

 

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2018 r. wg województw - obowiązują od 8 października 2018 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

35 947

47 500

35 000

28 500

Kujawsko-pomorskie

56 620

67 753

56 498

42 682

Lubelskie

31 660

47 836

31 902

20 698

Lubuskie

28 856

33 800

30 636

24 766

Łódzkie

37 785

51 240

39 700

27 713

Małopolskie

31 290

36 651

29 042

21 969

Mazowieckie

40 785

55 961

41 474

30 989

Opolskie

47 117

65 850

44 492

30 401

Podkarpackie

24 306

30 275

23 364

17 244

Podlaskie

41 517

59 375

44 808

35 389

Pomorskie

38 724

56 538

40 146

32 169

Śląskie

34 153

53 777

36 410

20 230

Świętokrzyskie

27 440

35 901

24 621

18 938

Warmińsko-mazurskie

43 174

51 185

45 477

36 991

Wielkopolskie

59 949

77 215

62 695

42 272

Zachodniopomorskie

28 385

34 896

28 981

22 817

POLSKA

44 252

54 781

45 657

32 257

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2018 r. wg województw - obowiązują od 25 czerwca 2018 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

36 491

46 468

35 957

29 216

Kujawsko-pomorskie

56 584

68 942

56 211

39 526

Lubelskie

30 365

46 602

28 641

19 847

Lubuskie

28 355

32 083

30 500

25 549

Łódzkie

37 085

52 833

39 610

27 478

Małopolskie

31 313

36 644

29 490

21 294

Mazowieckie

40 513

61 053

42 022

31 301

Opolskie

48 839

69 919

44 751

30 230

Podkarpackie

23 549

29 857

22 158

17 070

Podlaskie

42 193

63 571

45 742

32 518

Pomorskie

39 241

64 791

39 797

30 179

Śląskie

35 172

56 064

34 370

24 898

Świętokrzyskie

27 431

34 660

25 008

20 477

Warmińsko-mazurskie

43 229

49 555

45 092

35 298

Wielkopolskie

59 567

78 267

61 658

39 023

Zachodniopomorskie

27 832

33 202

28 450

23 508

POLSKA

43 097

55 038

44 292

30 034

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2017 r. wg województw, obowiązują od 15 marca 2018 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

35 700

49 117

36 288

25 750

Kujawsko-pomorskie

57 479

68 425

57 184

36 211

Lubelskie

31 732

46 898

31 330

20 437

Lubuskie

29 491

54 600

28 933

24 050

Łódzkie

37 255

52 545

38 522

27 470

Małopolskie

31 766

40 194

28 577

21 368

Mazowieckie

40 279

55 913

40 383

32 027

Opolskie

47 094

69 029

44 434

30 337

Podkarpackie

25 144

30 862

24 301

17 696

Podlaskie

38 047

49 875

40 934

30 574

Pomorskie

39 198

59 357

38 042

34 162

Śląskie

38 779

61 500

40 569

23 631

Świętokrzyskie

29 391

37 963

26 306

18 511

Warmińsko-mazurskie

41 789

44 150

44 303

32 903

Wielkopolskie

58 945

74 241

61 672

42 335

Zachodniopomorskie

28 694

34 461

29 538

20 766

POLSKA

42 455

53 476

43 268

30 210

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2017 r. wg województw, obowiązują od 2 października 2017 r.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2017 r. wg województw obowiązują od 1 czerwca 2017 r.

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar 

Dolnośląskie

37 114

49 614

35 346

26 022

Kujawsko-pomorskie

54 452

66 545

54 236

37 230

Lubelskie

29 124

40 875

29 158

18 197

Lubuskie

27 892

32 500

30 605

23 653

Łódzkie

35 342

50 150

38 017

24 305

Małopolskie

30 176

36 920

28 215

23 153

Mazowieckie

39 090

55 567

39 450

30 022

Opolskie

46 703

67 405

42 393

29 705

Podkarpackie

22 812

29 469

22 220

16 760

Podlaskie

38 085

57 303

41 353

29 610

Pomorskie

40 300

62 585

38 847

32 439

Śląskie

33 477

52 750

35 969

22 048

Świętokrzyskie

26 291

35 679

23 184

16 802

Warmińsko-mazurskie

41 721

53 871

43 190

33 646

Wielkopolskie

55 511

70 823

57 318

40 225

Zachodniopomorskie

28 210

35 838

27 929

20 404

POLSKA

40 403

52 772

41 078

28 582

Archiwalne ceny gruntów w poszczególnych województwach - otwórz