Pomoc dla posiadaczy chryzantem - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie beneficjent programu powinien dostarczyć kwiaty do których chce uzyskać dofinansowanie? - otwórz

2. Czy można składać wnioski drogą mailową, ePuap, Pocztą Polską, do urn Oddziałów Powiatowych? - otwórz

3. Czy wraz ze złożonym wnioskiem beneficjent ma przekazać kwiaty do placówki ARiMR? - otwórz

4. Czy beneficjentem może być rolnik który ma nierejestrowaną działalność? - otwórz

5. Czy emeryt/rencista może ubiegać się o pomoc? - otwórz

6. Co z kosztami utylizacji (które są wysokie) agencja będzie zwracała? Bedzie oferowała własne placówki utylizacyjne? - otwórz

7.  W jakiej kondycji maja być te kwiaty, czy trzeba dalej je pielęgnować? - otwórz

8. Czy beneficjent musi mieć wpis do EP? Jeśli tak to czy może złożyć wniosek o nadanie numeru EP wraz z wnioskiem o pomoc? - otwórz

9. Czy jest jakaś górna granica ilości chryzantem ciętych i doniczkowych do których dopłaca ARiMR? - otwórz

10. Czy działy specjalne produkcji też są uwzględnione jako beneficjenci programu ? -otwórz

11. Czy kwiaciarnie mogą wnioskować o pomoc ? - otwórz

12. Czy chryzantema średnio kwiatowa może być uwzględniona jako kwiat cięty ? - otwórz

13. Czy zakłady które utylizują maja obowiązek odbioru tych odpadów jak będzie dużo kwiatów ? - otwórz

14. Czy jest rozgraniczenie na odmiany i gatunki chryzantem ? - otwórz

15. Czy są i jeżeli są, to jakie załączniki trzeba dołączyć  do wniosku chryzantemowego ? - otwórz