Pomoc dla posiadaczy chryzantem – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy zakłady które utylizują maja obowiązek odbioru tych odpadów jak będzie dużo kwiatów ?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020r., poz. 1932), nie nakłada na zakłady utylizacyjne odbioru obowiązku chryzantem jako bioodpadów.

Jednakże należy mieć na uwadze, iż na chwilę obecną nie przewiduje się innego zagospodarowania chryzantem  niż wskazane w ww. rozporządzeniu, czyli
- przekazanie chryzantem do zainteresowanych ich odbiorem podmiotów i instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego lub
w przypadku chryzantem nieodebranych w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. przekazanie ich niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady.

Informacje dotyczące podmiotów wskazanych przez Dyrektora Generalnego KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR - otwórz

Wróć do pytań